Nyitólap E-mail Elérhetőség
1
Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ Regionális Módszertani és Intézményi Koordinációs Csoport
 

Irányadó rendelkezések (a jogszabályok megtekinthetők: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso)

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2003. (V. 12.) sz. (többször módosított) rendelete a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól
 • 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet – a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról
 • 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet – a személyes gondoskodást nyújt szociális ellátások térítési díjáról
 • 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendeket – az országos rehabilitációs és szakértői intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól
 • 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet – a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőknek, szakértői szervezetekre vonatkozó részletes szabályokról
 • 11/2000. (X. 18.) SzCsM rendelet – a fogyatékos személyek otthonában élő és a rehabilitációs intézményekben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatáról
 • 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet – a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs, alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról
 • 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet – a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
 • 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
 • 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet – a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 • 9/2000. (VIII. 2.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
 • 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet – a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
 • 1/2004. (I. 5.) ESzCSM rendelet – a betegjogi, az ellátott-jogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről
 • 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
 • 260/2007. (X. 4.) Korm. rendelet – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás 2008. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről
 • 1949. évi XX. Törvény – a Magyar Köztársaság Alkotmánya
 • 1952. évi IV. törvény – a házasságról, a családról és a gyámságról
 • 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
 • 1978. évi IV. törvény – a Büntető Törvénykönyvről
 • 1991. évi IV. törvény – a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 • 1991. évi LXIV. Törvény – a gyermekek jogairól szóló, New York-ban, 1989. november 20-án kelt egyezmény kihirdetéséről
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1992. évi XXII. Törvény – a Munka Törvénykönyvéről
 • 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1992. évi XXXVIII. Törvény – az Államháztartásrólú
 • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
 • 2000. évi C. Törvény – a számvitelről
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet – az államháztartás működési rendjéről


 
Nyitólap Elérhetőség Magunkról Gyermekjóléti Módszertan Jogszabályok Letöltések Galéria Linkek Fórum
Az oldal megtekintését Mozilla Firefox 3 böngészővel, 1024x768 felbontásban javasoljuk.
© 2009-www.emszocreg.hu - Minden jog fenntartva.