Nyitólap E-mail Elérhetőség
1
Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ Regionális Módszertani és Intézményi Koordinációs Csoport

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült az új intézményi honlap, melynek elérhetősége: http://www.segitmiskolc.hu

Ezúton tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 2012. szeptember 27. napján tartott Közgyűlésének IX-262/3443/2012. számú határozata alapján az önkormányzat fenntartásában működő Iránytű Szociális Szolgálat, az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat, valamint a Miskolci Gyermekvédelmi Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2012. december 31. napjával – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján beolvadással – egyetemleges jogutódlással megszűnt.
Miskolci MJV Közgyűlése jogutódként a Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központot jelölte ki, melynek elnevezése 2013. január 1-jétől megváltozott.
Az átalakulással létrejött jogutód intézmény adatai:
Megnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ
Munkáltató: Földessy Judit igazgató
Intézmény székhelye: 3530 Miskolc, Arany J. út 37.
Telefonszám: 06-46/562-276
E-mail: miskolc@mcsk.hu

Intézményünk kibővült szolgáltatáskínálata: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek és családok átmeneti otthona, bölcsődei szolgáltatás, nevelőszülői hálózat, gyermekotthonok és utógondozói ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek nappali ellátása, időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek gondozóháza, támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, védőnői szolgáltatás.

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az Országgyűlés elfogadta a 2012. évi CXCII. törvényt az – egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról.
A törvény 18.§-a alapján a szakmai módszertani feladatokat – 2013. január 1-től – az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv – Országos Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.
Fentiek értelmében valamennyi módszertani intézmény – így a regionális szociális módszertani intézmények – kijelölése a törvény erejénél fogva 2012. december 31-ével megszűnt.
Ezúton köszönjük mindannyiuknak az eddigi közös szakmai munkát.

 

A honlap átdolgozás alatt van!!

 

 

 

 

 

 

Beköszönő - Köszöntő

 
"Nem kell sajnálni,
ha mögöttem becsukódik egy-egy ajtó, ablak,
mert mindig nyílik előttem egy új ajtó, új ablak"
(Böjte Csaba ferences szerzetes)

Kedves Kollégák és Látogatók !


 

Mindenkit szeretettel köszöntök az Észak- magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium és a Borsod – Abaúj- Zemplén Megyei Gyermekjóléti Módszertani Központ közös honlapján!

A Regionális Szociális Módszertani Konzorcium létrejöttéről:
A szociális módszertani feladatellátás 2008. év folyamán teljes körű strukturális átalakuláson ment át. Az eddigi szervezetileg és szakmailag szétaprózódott, sokszor – a fenntartók és a szociális szolgáltatók számára is – átláthatatlan rendszert a regionális szociális módszertani intézmények kijelölése váltotta fel.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július 1-től – nyílt pályáztatás útján – régiónként 1-1 szociális módszertani intézményt/konzorciumot jelölt ki a feladat ellátására.
A kijelölést követően az Észak-magyarországi Régió szociális módszertani feladatait a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ által vezetett konzorcium látja el. Az új szervezeti formában területi és szakterületi módszertani lefedettség valósul meg.
A konzorciumban együttműködő partnerek tudása összeadódik, hatványozódik, a tagok egymás tudásbázisára is építhetnek, ezáltal összehangoltabb és átláthatóbb szakmai/módszertani munka valósulhat meg.
Mindez lehetőséget, jó alapot biztosít – a szociálpolitikán belül – a szakterületek eddiginél sokkal szorosabb horizontális és vertikális együttműködéséhez.

A  Borsod – Abaúj- Zemplén Megyei Gyermekjóléti Módszertani Központról:

A Miskolci Családsegítő Központ immár tíz éve látja el a módszertani feladatokat gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Elsődleges feladatunk a megye területén működő gyermekjóléti szolgáltatók szakmai támogatása és ellenőrzése, a gyermekvédelmi területen dolgozók tapasztalatcseréjének és továbbképzésének a szervezése. Rendszeres kapcsolatban állunk az illetékességi területünkön működő intézményekkel, információkat gyűjtünk az ellátórendszer sajátosságairól, problémáiról. Figyelemmel kísérjük a gyermekjóléti alapellátást érintő tudományos kutatásokat, publikációkat, a modellértékű új kezdeményezéseket, továbbá elősegítjük ezek mind szélesebb körű megismerését, gyakorlati alkalmazását.
A nyilvánosság biztosítása, a minél szélesebb körű tájékoztatás a módszertani intézmények kiemelt feladata. A szociális szakemberek naprakész tájékozottsága, ezáltal a lakosság széleskörű tájékoztatása – az elérhető szociális ellátásokról az igénybevétel módjáról, feltételeiről – alapvető feltétele a jogszerű, átlátható szolgáltatásoknak, a szociális jogok érvényesülésének.

Ezzel a céllal működtetjük a honlapunkat is, mely a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások rendszerét is bemutatja. Segít eligazodni, hogy kitől, hol, hogyan, milyen segítséget kérhetnek a rászorulók.
A bajba jutott ember illetve az őt segítő szakember számára sokszor „csupán” egy információ jelenti a megoldást, máskor azonban komoly gondokra, krízisekre kell megtalálni a választ.
Bízom abban, hogy honlapunk segítséget jelent az útkeresésben, mind a bajba jutott, rászoruló emberek, mind az őket segítő szakemberek számára.

                                                                                Földessy Judit
                                                             Miskolci Családsegítő Központ igazgatója
                                                                                         és
                                                                  az Észak-magyarországi Régió
                                                                    Szociális Módszertan Konzorciumának
                                                                                    vezetője


 
 
AKTUALITÁSOK
KÉPZÉSEK
 
 
   
     
Nyitólap Elérhetőség Magunkról Gyermekjóléti Módszertan Jogszabályok Letöltések Galéria Linkek Fórum
Az oldal megtekintését Mozilla Firefox böngészővel, 1024x768 felbontásban javasoljuk.
© 2009-www.emszocreg.hu - Minden jog fenntartva.